18 sept 2012

Itineraris de lectura: un aprenentatge que deixa empremta./ Itinerarios de lectura: un aprendizaje que deja huella

Dins del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) cal treballar d'una manera cabdal el gust per la lectura ja que si aconseguim despertar aquesta inquietud en els nostres alumnes els acompanyarà al llarg de tota la seva vida.

El programa "Itineraris de Lectura" , que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, és una activitat que, des de 1998, promociona la literatura catalana i el foment de la lectura en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundari i d'adults.

Consta de dues modalitats diferenciades:
- Autors a les aules: els centres educatius poden escollir un autor que anirà al centre per tal de compartir amb els alumnes la seves vivències com escriptor i comentar amb ells diversos aspectes de les seves obres, que els alumnes prèviament han llegit. Cal destacar la il·lusió que tenen els alumnes en aquesta activitat.

- En veu alta: modalitat que posa a disposició de mestres i professors antologies de textos literaris per ser dites a l'aula per un bon lector, sovint per un actor. Això proporciona als alumnes, no només el plaer de la bona literatura, sinó també el gaudi que suposa un bon rapsoda.

Els centres educatius catalans poden accedir en aquests moments a la convocatòria.
-----------------------------------------------------------------

Dentro del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es necesario trabajar el gusto por la lectura, ya que si conseguimos despertar esta inquietud en nuestros alumnos, los acompañará a lo largo de sus vidas.

El programa "Itinerarios de lectura", que coordina la "Institució de les Lletres Catalanes" (ILC) en colaboración con el Departament d'Ensenyament, es una actividad que, desde 1998, promociona la literatura catalana y el fomento de la lectura en el ámbito de la enseñanza primaria, secundaria y de adultos.

Consta de dos modalidades diferenciadas:
- Autores en las aulas: los centros educativos pueden escoger un autor que irá al centro para compartir con los alumnos y comentar con ellos diversos aspectos de sus obras, que los alumnos previamente han leído. Cabe destacar la ilusión que tienen los alumnos en esta actividad.

- En voz alta: modalidad que pone a disposición de maestros y profesores antologías de textos literarios para ser leídas en el aula por un buen lector, con frecuencia un actor. Esto proporciona a los alumnos, no sólo el placer de la buena literatura, sino también el gozo que supone un buen rapsoda.

Los centros educativos catalanes en estos momentos pueden acceder a la convocatoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario